Hakkımızda

Hakikatimiz, Hüseyin Yazgan’ın,
İzmir Karşıyaka’da kiraladığı bir depoda başladı.
Yıl 1943′e işaretlenmiști ve bu küçük şaraphanenin ilk çalışanları
Musevi ustabaşı Yuda ile şarap ustası Azeri Zahurbek idi…
Tefrişat basit, sevda büyüktü: 3-4 meşe fıçı,
kol gücüyle işleyen bir üzüm değirmeni,
bir el presi ve bildiğimiz emme basma bir tulumba…

Tekel defterine göre üretimin ilk miktarı gayet netti: 23.148 litre…
3 yılın sonunda kapasite 132.750 litreye ulaşıyor ve 26 litrelik
damacanalara konan şaraplar, meyhanelere at arabasıyla servis ediliyordu.
1950 yılında Tekel İdaresi’nin açtığı bir yarışmada birincilik kazanılınca,
kurucumuz Hüseyin Bey ilk etiketi düzenlemeye karar veriyor ve şaraplar
şişelerde satılmaya başlanıyordu…

Dile kolay…
Bugün 70 yıllık bir tarihin yıl dönümünü kutluyoruz.
5 milyon litreyi aşan üretim kapasitesimiz, modern “Şaraphanemiz”,
gözümüz gibi baktığımız bağlarımız ve peşi sıra ödüller alan
ürün gamımız, hakikatlerimize yeni sayfalar eklemeye
devam ediyoruz.

Şimdi, “nice seneler” demek için, söz sizde…

Hakkımızda